Kategori: Sample Data-Articles
Yayınlanma: 25 May 2012 Gösterim: 12125
Yazdır

           
 Bir çok yöremizde develere farklı adlar verilmekte olup, bir çok kaynakta aynı isimler farklı manalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle bu isimler Türk Dil Kurumu sözlüklerinden incelenmiştir . Sözcüklerin doğru anlamları buradan alınarak yazılmıştır. TDK kısaltmasıyla belirtilmeyen sözcükler Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almamaktadır.

Kısaltmalar:

Yb: Yabancı kelimeler

TDK: Türk Dil Kurumu sözlüklerinde mevcut olanlar

Hlk: Halk dilinde kullanılanlar

Tülü (TDK): Anadolu'da güreş için yetiştirilen Bactrian ve Dromeder melezi,

Beserek (TDK):  İki hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin erkeği.

Maya (TDK): Dişi deve

            Hlk: Tülü devenin dişisi

Daylak (TDK): Dişi deve

              Hlk: Güreşi yeni öğrenen genç deve olarak kullanılmaktadır. Bu isim Taylak ismi ile karıştırılıyor olabilir.

Taylak: 2 Yaşında deve.  (TDK: Deve yavrusu)

             Dövüşecek olgunluğa ulaşmış genç deve


Potuk (TDK): Deve yavrusu

Köşek (TDK): 1 yaşına kadar olan deve yavrusu

Lök (TDK): Yedi yaşından büyük erkek boz deve

Bahur-Buhur:(hlk) Bactrian'ın erkeğine Anadolu'da verilen ad.

Buduk (hlk) : Yavru Deve.

Torok (hlk) : Yavru Deve.

Çal: (hlk) :Yavru Deve.

Yelek: (hlk) 1 Yaşlında Deve.

Huveydi: (hlk) :3 Yaşına  Deve.

Girinci(hlk): Keşan 3-6 yaşındaki develer

Kirinci (hlk) : Girinci ile muhtemelen aynı

Haçan (hlk) :

Bactrian (yb)  : Çift hörgüçlü Asya devesi

Dromeder (yb): Tek Hörgüçlü Arap, Hecin devesi, Hacı devesi, Çöl devesi.,Afrika devesi

                    Arap lisanında deveye Cemel de denildiği gibi

Naka-İbil-Maye (yb): Dişi Deve.

Likha (yb): Sağılan Deve.

Suriye'de 7 yaşındaki deveye Cemel veya Humud, deve aygırına Fahil, kısrağına Nakar denir

Bu sayfa ile ilgili çalışma devam etmektedir.

İ.CANER GENÇ     

FORUM

far3